bauhof | asz kirchberg

zu- und umbau des bahofs und asz in kirchberg an der raab

planung: 2020 - 2023

arch. baumgartner, arch. kuchling

mitarbeit: sandra reicht

fertigstellung: september 2023

+
+