Villa Hold - Rathaus Feldbach

umbau der denkmalgeschützen villa hold zum rathaus der stadtgemeinde feldbach

planung: 2020 - 2023

arch. baumgartner, arch. kuchling

mitarbeit: di sarah koller

fertigstellung: juni 2023

fotos: linshalm fotografie 

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+